Regler for norske konkurranser

Noen mener at den norske staten griper inn altfor ofte hva angår oss vanlige mennesker. Noen mener at staten har altfor mye kontroll. Men er det virkelig så dårlig? Sammenligner man Norge med en god del andre land, kommer det helt klart frem at vi er godt beskyttet her i landet. Markedsføringsloven, lotteriloven, alle er der for vår skyld. Useriøse aktører finnes overalt – men, ikke i Norge. Her får de rett og slett ikke rotfeste. Dermed slipper vi å bekymre oss for lureri og den slags, er ikke det positivt?Samtidig er Norge en del av EØS og denne økonomiske delen av EU-samarbeidet har sine egne lover som norske selskap må følge. Blant annet konkurranselovene. Disse er ikke like brede og godt gjennomtenkt som de vi allerede har fått på plass, men de hjelper til å fjerne lurendreiere de også.Noen ganger blir man dog nødt til å gi slipp på den konservative holdningen – EU/EØS tvinger land til å endre på sine lover for å passe inn i EU-direktiver. Frem til for et par år siden var det for eksempel forbudt å tvinge folk til å kjøpe en vare for å være med på en konkurranse (i Norge). Men, EU mente det ble for strengt og dermed ble Norge nødt til å åpne opp for slike konkurranser så lenge alle vilkår og regler kom tydelig frem.